av种子吧

av种子吧

 即偶止吐于一时,未必不动吐于后日,惟健胃以止吐,则胃强而吐不再发也。其兄同来,代为恳治。

治法必须多药以解其毒,以肺经不能直治,必隔一隔二以治之也。岂更服他医药欤?某曰∶小儿病承救活,深为感佩,今且专心倚仗,曷敢易医。

然而受刑深重,不急内消,专恃外治,则逍遥膜外,安能卫心,使恶血之不相犯乎。 虽单服柞木亦能骨开,但无补气补血之药,则开不易合。

 仿生生子小白汤,炒黄芩换生黄芩,加竹叶灯心为引。 夫膀胱与胞胎相近,水湿之气必走膀胱,然而膀胱不能自己分消,必得肾气相通,始能化水从阴器以泄。

余见世所为医者多矣,读汤头歌括一册,诵药性赋一篇,遂榜于门曰医室,号于人曰医师。虽忍冬藤乃消毒之药,其性亦补,况同入于补药中,彼亦纯于补矣。

口渴引饮溲清长,此是坎中一阳伤,津不上承口和咽,回阳化气四逆汤。诸医,姊氏忧惶,抱负来舍。

Leave a Reply