wmzj 159番号

wmzj 159番号

许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。开州兴元府又产一种苦药子,大抵与黄药相类,主五脏邪气,治肺,压热,除烦燥,亦入马药用。

北人种以绩布,及打、七尺;叶似苎而薄,花黄,实带壳如蜀葵,中子黑色。禁食内容:\r虎掌\ph247.bmp\r,生汉中山谷及冤句,今河北州郡亦有之。

山羊即《尔雅》所谓羊也。陆机云∶,今人谓之羊蹄,似芦菔而茎赤,可为茹,滑而美也,多啖令人下气。

而胡洽治振悸不得眠,有酸枣仁汤∶酸枣仁二升,茯苓、白术、人参、甘草各二两,生姜六两,六物切,以水八升,煮取三升,分四服。纹有倒插者,有正插者,有腰鼓插者。

 《尔雅》云∶,虎杖。是作琴瑟宜岗桐,白桐二种也。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。内容:\r鼠尾草\ph265.bmp\r,旧不载所出州土,云生平泽中,今所在有之。

Leave a Reply